menu search
 • Kaydol
brightness_auto

Hoş geldiniz! TÜRKLER SORUYOR PLATFORMU'na katılmak ister misiniz? Hemen kayıt olun veya giriş yapın.

more_vert
Para politikasını kim belirler?
thumb_up_off_alt 1 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme

1 cevap

more_vert

Para Politikasını Kim Belirler? - Ekonomi Rehberi  Para politikasını kim belirler? Bu yazıda, para politikasının ne olduğu, nasıl belirlendiği, hangi kurumların rol oynadığı ve para politikasının ekonomiye etkileri hakkında bilgi edineceksiniz.

Para Politikasını Kim Belirler? - Ekonomi Rehberi

Para politikası, bir ülkenin para arzını, faiz oranlarını, kredi koşullarını ve döviz kurlarını etkileyen kararlar bütünüdür. Para politikası, ekonomik büyüme, istihdam, enflasyon, dış ticaret ve finansal istikrar gibi makroekonomik hedeflere ulaşmak için kullanılır. Para politikası, genellikle merkez bankaları tarafından belirlenir. Merkez bankaları, bağımsız veya hükümete bağlı olarak çalışan, para basma ve para politikası uygulama yetkisine sahip kurumlardır. Türkiye’de para politikasını belirleyen kurum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'dır.

Para Politikasının Belirlenmesi

Para politikasının belirlenmesi, merkez bankalarının ekonomik verileri analiz ederek, para politikası araçlarını kullanarak ve para politikası iletişimini sağlayarak yaptığı bir süreçtir. Bu süreç, şu şekilde işler:

 • Ekonomik verilerin analizi: Merkez bankaları, para politikası kararlarını almadan önce, ekonominin durumunu ve beklentilerini değerlendirmek için çeşitli ekonomik verileri analiz eder. Bu veriler, gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), tüketici fiyat endeksi (TÜFE), işsizlik oranı, dış ticaret dengesi, cari işlemler dengesi, bütçe dengesi, kredi büyümesi, döviz kuru, uluslararası rezervler, piyasa faiz oranları, piyasa beklentileri gibi makroekonomik göstergeleri içerir. Merkez bankaları, bu verileri kullanarak, ekonomik büyüme, enflasyon, istihdam, dış ticaret ve finansal istikrar gibi hedeflerine ne kadar yakın olduğunu ve ne tür risklerle karşı karşıya olduğunu belirler.

 • Para politikası araçlarının kullanımı: Merkez bankaları, ekonomik verilerin analizi sonucunda, para politikası hedeflerine ulaşmak için uygun olan para politikası araçlarını kullanır. Para politikası araçları, merkez bankalarının para arzını, faiz oranlarını, kredi koşullarını ve döviz kurlarını etkileyebildiği yöntemlerdir. Para politikası araçları, şunlardır:

  • Politika faizi: Politika faizi, merkez bankasının piyasaya kısa vadeli borç verdiği veya borç aldığı faiz oranıdır. Politika faizi, merkez bankasının temel para politikası aracıdır. Merkez bankası, politika faizini artırarak veya azaltarak, piyasadaki para arzını ve talebini, dolayısıyla da piyasa faiz oranlarını, enflasyonu ve ekonomik aktiviteyi etkiler. Politika faizi, Türkiye’de TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo faiz oranıdır.
  • Açık piyasa işlemleri: Açık piyasa işlemleri, merkez bankasının piyasadan menkul kıymet alıp satmasıdır. Açık piyasa işlemleri, merkez bankasının ikincil para politikası aracıdır. Merkez bankası, açık piyasa işlemleri ile piyasadaki para arzını ve faiz oranlarını etkiler. Merkez bankası, piyasadan menkul kıymet alarak, piyasaya para verir ve faiz oranlarını düşürür. Merkez bankası, piyasadan menkul kıymet satarak, piyasadan para çeker ve faiz oranlarını yükseltir.
  • Rezerv opsiyon mekanizması: Rezerv opsiyon mekanizması, merkez bankasının bankalara zorunlu karşılık uygulamasıdır. Rezerv opsiyon mekanizması, merkez bankasının üçüncül para politikası aracıdır. Merkez bankası, rezerv opsiyon mekanizması ile bankaların zorunlu karşılık oranlarını ve zorunlu karşılıkların hangi para biriminde tutulacağını belirler. Merkez bankası, zorunlu karşılık oranlarını artırarak veya azaltarak, bankaların kredi verme kapasitesini ve piyasadaki para arzını etkiler. Merkez bankası, zorunlu karşılıkların TL veya döviz olarak tutulmasına izin vererek, döviz kuru üzerinde etki yaratır.
  • Diğer araçlar: Merkez bankaları, para politikası hedeflerine ulaşmak için, gerektiğinde diğer araçlar da kullanabilir. Bu araçlar, faiz koridoru, likidite yönetimi, döviz müdahalesi, makro ihtiyati tedbirler, iletişim stratejisi gibi yöntemlerdir.
 • Para politikası iletişiminin sağlanması: Merkez bankaları, para politikası kararlarını ve gerekçelerini, kamuoyu ile paylaşarak, para politikası iletişimini sağlar. Para politikası iletişimi, merkez bankalarının dördüncül para politikası aracıdır. Merkez bankası, para politikası iletişimi ile piyasa beklentilerini yönlendirir, güven oluşturur, şeffaflık sağlar ve politika etkinliğini artırır. Merkez bankası, para politikası iletişimi için, para politikası kurulu toplantıları, para politikası raporları, enflasyon raporları, basın açıklamaları, basın toplantıları, konuşmalar, sunumlar, web sitesi, sosyal medya gibi kanalları kullanır.

Para Politikasının Ekonomiye Etkileri

Para politikası, ekonomi üzerinde önemli etkiler yaratır. Para politikası, ekonomik büyüme, istihdam, enflasyon, dış ticaret ve finansal istikrar gibi makroekonomik hedefleri etkilemek için kullanılır. Para politikasının ekonomiye etkileri, şu şekilde özetlenebilir:

 • Ekonomik büyüme: Ekonomik büyüme, bir ülkenin mal ve hizmet üretimindeki artışı ifade eder. Ekonomik büyüme, bir ülkenin refahını ve gelişmişliğini gösterir. Para politikası, ekonomik büyümeyi etkiler. Merkez bankası, ekonomik büyümeyi desteklemek için genişleyici para politikası uygular. Genişleyici para politikası, para arzını ve faiz oranlarını düşürür, kredi koşullarını kolaylaştırır, yatırım, tüketim ve ihracatı artırır, ekonomik büyümeyi hızlandırır. Merkez bankası, ekonomik büyümeyi yavaşlatmak için daraltıcı para politikası uygular. Daraltıcı para politikası, para arzını ve faiz oranlarını yükseltir, kredi koşullarını zorlaştırır, yatırım, tüketim ve ihracatı azaltır, ekonomik büyümeyi yavaşlatır.
  • İstihdam: İstihdam, bir ülkede çalışan veya iş arayan kişi sayısını ifade eder. İstihdam, bir ülkenin işgücü potansiyelini ve gelir seviyesini gösterir. Para politikası, istihdamı etkiler. Merkez bankası, istihdamı artırmak için genişleyici para politikası uygular. Genişleyici para politikası, ekonomik büyümeyi hızlandırır, işletmelerin üretim ve yatırım yapmasını sağlar, iş olanakları yaratır, işsizliği azaltır, istihdamı artırır. Merkez bankası, istihdamı azaltmak için daraltıcı para politikası uygular. Daraltıcı para politikası, ekonomik büyümeyi yavaşlatır, işletmelerin üretim ve yatırım yapmasını engeller, iş olanakları azaltır, işsizliği artırır, istihdamı azaltır.
  • Enflasyon: Enflasyon, bir ülkede mal ve hizmet fiyatlarının genel düzeyindeki artışı ifade eder. Enflasyon, bir ülkenin satın alma gücünü ve yaşam standartlarını etkiler. Para politikası, enflasyonu etkiler. Merkez bankası, enflasyonu düşürmek için daraltıcı para politikası uygular. Daraltıcı para politikası, piyasadaki para arzını ve talebini azaltır, fiyat baskılarını azaltır, enflasyonu düşürür. Merkez bankası, enflasyonu artırmak için genişleyici para politikası uygular. Genişleyici para politikası, piyasadaki para arzını ve talebini artırır, fiyat baskılarını artırır, enflasyonu artırır.
  • Dış ticaret: Dış ticaret, bir ülkenin diğer ülkelerle mal ve hizmet alışverişi yapmasıdır. Dış ticaret, bir ülkenin gelirini, giderini, rekabet gücünü ve döviz rezervlerini etkiler. Para politikası, dış ticareti etkiler. Merkez bankası, dış ticaret fazlası yaratmak için değer kaybettirici para politikası uygular. Değer kaybettirici para politikası, döviz kuru düşürür, ihracatı ucuzlaştırır, ithalatı pahalılaştırır, dış ticaret fazlası yaratır. Merkez bankası, dış ticaret açığı azaltmak için değer kazandırıcı para politikası uygular. Değer kazandırıcı para politikası, döviz kuru yükseltir, ihracatı pahalılaştırır, ithalatı ucuzlaştırır, dış ticaret açığını azaltır.
  • Finansal istikrar: Finansal istikrar, bir ülkenin finansal sisteminin sağlıklı, güvenli ve etkin bir şekilde çalışmasıdır. Finansal istikrar, bir ülkenin ekonomik büyümesi, istihdamı, enflasyonu ve dış ticareti için önemlidir. Para politikası, finansal istikrarı etkiler. Merkez bankası, finansal istikrarı sağlamak için dengeleyici para politikası uygular. Dengeleyici para politikası, piyasadaki likiditeyi, kredi koşullarını, faiz oranlarını ve döviz kurlarını dengeleyerek, finansal piyasaların düzenli işleyişini sağlar, finansal riskleri azaltır, finansal istikrarı sağlar.

  Bu yazıda, para politikasını kim belirler sorusunun cevabını verdik. Para politikası, merkez bankaları tarafından belirlenir. Merkez bankaları, para politikası kararlarını alırken, ekonomik verileri analiz eder, para politikası araçlarını kullanır ve para politikası iletişimini sağlar. Para politikası, ekonomi üzerinde önemli etkiler yaratır. Para politikası, ekonomik büyüme, istihdam, enflasyon, dış ticaret ve finansal istikrar gibi makroekonomik hedefleri etkilemek için kullanılır. Para politikası ile ilgili sorularınız varsa, yorum bölümünde bize yazın. Ekonomiyle kalın!

  Sık Sorulan Sorular

  • Para politikası nedir?
   • Para politikası, bir ülkenin para arzını, faiz oranlarını, kredi koşullarını ve döviz kurlarını etkileyen kararlar bütünüdür. Para politikası, ekonomik büyüme, istihdam, enflasyon, dış ticaret ve finansal istikrar gibi makroekonomik hedeflere ulaşmak için kullanılır.
  • Merkez bankası nedir?
   • Merkez bankası, bağımsız veya hükümete bağlı olarak çalışan, para basma ve para politikası uygulama yetkisine sahip kurumdur. Merkez bankası, ekonomik istikrarı sağlamak, enflasyonu kontrol etmek, finansal sistemi denetlemek ve düzenlemek gibi görevleri vardır.
  • Para politikası araçları nelerdir?
   • Para politikası araçları, merkez bankalarının para arzını, faiz oranlarını, kredi koşullarını ve döviz kurlarını etkileyebildiği yöntemlerdir. Para politikası araçları, politika faizi, açık piyasa işlemleri, rezerv opsiyon mekanizması, diğer araçlar gibi yöntemlerdir.
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme

İlgili sorular

thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
1 cevap
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
1 cevap
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
5 cevap
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
1 cevap
thumb_up_off_alt 0 beğenilme thumb_down_off_alt 0 beğenilmeme
1 cevap

7.2k soru

10.9k cevap

15 yorum

76 üye

...